โรงเรียนศรีหฤทัย
SRIHARUTHAI SCHOOL

หน่วยงานภายในโรงเรียน

สื่อการเรียนรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ ศ.ท.

ผู้บริหาร


บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ห้องสมุดดิจิทัล

Crash Course
แหล่งรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการเมือง ดำเนินรายการโดยพิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครบครันทั้งสาระและบันเทิง
AsapSCIENCE
เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเรา ผ่านภาพวาดสนุกๆ จากปากกาไวท์บอร์ดหลากสี
Khan Academy
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมวิดีโอเนื้อหาหลากหลายวิชา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง พร้อมแบบฝึกหัดทบทวน ช่วยให้พัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีขั้นตอน
Khan Academy ไทย
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิต แบบเห็นภาพจริงและเข้าใจง่ายในรูปแบบภาษาไทย กับ Khan Academy ไทย